arrowUp

Nápověda

 Jak rezervovat zařízení


1) Pokud chcete provést rezervaci a máte již vytvořený účet, přihlaste se do systému. V opačném případě proveďte nejprve bezplatnou registraci, kde uvedete své kontaktní údaje.

 • Je nutné zapsat své skutečné údaje, protože nám slouží pro přímý kontakt s Vámi.

2) Vyberte si zařízení, který chcete rezervovat.

3) Pozorně si přečtěte jeho provozní řád. V případě jeho nedodržení Vám budou zablokovány další rezervace bez náhrady.

4) Zvolte datum a čas rezervace.

5) Rezervujte!

6) V „Moje Rezervace“ máte přehled o Vašich aktuálních i uplynulých rezervacích.

7)  Rezervaci je možné i zrušit, a uvolnit tak místo jiným zájemcům. 

 • V "Moje rezervace" můžete sami zrušit nezaplacenou rezervaci. Pokud chcete zrušit již zaplacenou rezervaci, kontaktuje nás prostřednictvím emailu.
 • Datum a čas vytvořené rezervace již nelze změnit. Rezervaci lze pouze zrušit a vytvořit novou.
 • Při zrušení rezervace se vrací pouze poměrná část rezervačního poplatku, viz Obchodní podmínky (pokud se rezervační poplatek u zařízení platí).

Co se stane po uložení rezervace v systému (rezervace s poplatkem)


1) Obdržíte email s potvrzením rezervace a s pokyny k platbě.

 • Platba se provádí prostřednictvím online platební karty a musí být provedena do 2 hodin, jinak bude rezervace zrušena.

2) Po úspěšném zaplacení obdržíte email s potvrzením platby. V emailu budete mít uvedený aktivační a deaktivační kód pro aktivaci a deaktivaci zařízení.

Co se stane po uložení rezervace v systému (rezervace bez poplatku)


1) Obdržíte email s potvrzením rezervace. V emailu budete mít uvedený aktivační a deaktivační kód pro aktivaci a deaktivaci zařízení.

Jak aktivovat zařízení


1) Půl hodiny před začátkem rezervace obdržíte prostřednictvím SMS opět aktivační a deaktivační kódy. Jsou to stejné kódy, které jste obdrželi již dříve emailem. 

2) Aktivaci zařízení provedete odesláním aktivačního kódu (ACTxxx) dle obdržených instrukcí a nebo také online v "Moje rezervace" v čase rezervace.

 • Aktivaci lze provést z jakéhokoliv telefonního čísla.
 • Aktivační kód lze odeslat nejdříve 30 minut před začátkem rezervace a můžete tak předejít ke komunikační prodlevě. Zařízení bude automaticky aktivováno až v čase rezervace a nikoliv dříve. 
 • U některých zařízení je méžné je aktivovat ještě před samotným začátkem rezervace. Pokud to zařízení umožňuje, budete o tom informování v emailu s potvrzením rezervace.
 • Komunikační prodleva může trvat 1-10 minut v závislosti na poloze zařízení. Proto aktivační SMS odešlete dříve, než je čas vaší rezervace.

Jak deaktivovat zařízení1) Odesláním deaktivačního kódu se zařízení automaticky deaktivuje a nebude ho moci již využít. Rezervace tím skončí a zařízení již nelze znovu aktivovat. Deaktivovat zařízení je možné také online v "Moje rezervace".

 • Po dobu, co je zařízení aktivní, zodpovídáte za jeho užívání. Proto pokud skončíte dříve, než máte konec rezervace, odešlete deaktivační kód a vyhnete se tím neoprávněnému používání (za případný nepořádek či vandalismus v době aktivovaného zařízení zodpovídá uživatel, který rezervaci provedl)

2) Zařízení se automaticky deaktivuje po skončení rezervace.

Rezervace skončila, ale chcete ještě pokračovat


1) Rezervaci si můžete prodloužit provedením nové rezervace standardním způsobem.

2) Myslete na to, že rezervaci lze provádět pouze před započetím půlhodinového intervalu. To znamená, že např. v čase 8:06 můžete rezervovat nejbližší čas 8:30. Pokud chcete rezervovat čas již v 8:00, musíte rezervaci provést nejpozději v 7:59. V případě, že je vyžadován poplatek, můžete jej poslat i po započetí neaktivované rezervace.

Zrušení rezervace

1) Rezervaci můžete zrušit v "Moje rezervace". Při zrušení zaplacené rezervace se vrací poměrná část rezervačního poplatku, a to i v případě špatného počasí, zrušení rezervace omylem či z jiných důvodů. (viz Obchodní podmínky)

Zapomenuté heslo


1) Pokud jste zapomněli heslo ke svému účtu, zde si ho obnovte.

 

GRILLPOINT

Jak zapnout Grillpoint


1) Nejprve je nutné Grillpoint aktivovat (viz jak aktivovat zařízení). Pokud je Grillpoint aktivován, rozsvítí se zelená dioda na čelním panelu.

2) Stiskem tlačítka zapnete Grillpoint.

 • Grillpoint automaticky udržuje teplotu nastavenou provozovatelem (obvykle cca. 300°C) po dobu 30 minut než se ohřívání z bezpečnostních důvodů automaticky vypne. Grillpoint zůstává však stále aktivován. Pro pokračování ohřívacího cyklu opět stiskněte tlačítko.
 • Ohřívání lze ručně vypnout přidržením tlačítka po dobu 5 sekund. Grillpoint zůstává aktivován. Pro spuštění opětovného ohřívání stiskněte tlačítko.
 • Pokud svítí tlačítko červeně, plotna se ohřívá. Pokud svítí tlačítko zeleně, plotna je ohřátá na provozní teplotu. 
 • Na začátku grilování počkejte, až se plotna rozehřeje na provozní teplotu a tlačítko se rozsvítí zeleně.

Jak vypnout Grillpoint


1) Pokud přidržíte tlačítko po dobu 5 sekund, ohřívání se vypne. Grillpoint zůstává aktivován.

2) Ohřívání se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po 30 minutách. Grillpoint zůstává aktivován.

3) Odesláním deaktivačního kódu se Grillpoint automaticky vypne a nebude ho moci již využít. Rezervace tím skončí a Grillpoint již nelze zapnout. Deaktivovat Grillpoint je možné také online v "Moje rezervace".

 • Po dobu, co je Grillpoint aktivní, zodpovídáte za jeho užívání. Proto pokud skončíte dříve, než máte konec rezervace, odešlete deaktivační kód a vyhnete se tím neoprávněnému používání (za případný nepořádek či vandalismus v době aktivovaného Grillpointu zodpovídá uživatel, který rezervaci provedl)

4) Grillpoint se automaticky vypne a deaktivuje po skončení rezervace.

Jak čistit Grillpoint


1) Každý uživatel je povinen po sobě vyčistit grilovací plotnu pro další návštěvníky. Při porušení totoho základního pravidla mu budou další rezervace bez náhrady zrušeny a účet zablokován.

2) Abyste s čištěním strávili minimum času, můžete na gril použít alobal, speciální teflonové fólie nebo pečicí papíry, nevhodné jsou alobalové misky (popř. musí mít placaté dno, aby byly v kontaktu s plotnou).

3)  Po skončení grilování a vypnutí ohřívání počkejte přibližně 5 minut a ještě když je plotná teplá (ne rozpálená), polijte jí vodou. Tím se uvolní připečeniny. Použijte saponát nebo čisticí přípravek a veřejné grillpointy a houbičkou plotnu vyčistěte.

4) Pro jednoduché a efektivní čištění doporučujeme speciální přípravky a pomůcky, které je možné zakoupit v e-shopu www.parkbbq.cz

HŘIŠTĚ A VSTUPY

Jak odemknout dveře


1) Odesláním aktivačního kódu se rozsvítí zelená dioda na panelu a dveře se automaticky odemknou.

2) Některé vstupy umožňují otevřít dveře dříve, než začne samotná rezervace. O této možnosti budete informování v emailu o potvrzení rezervace.

Jak zamknout dveře


1) Odesláním deaktivačního kódu se dveře automaticky zamknou a rozsvítí se na panelu červená dioda. Rezervace tím byla ukončena a dveře již nebude možné znovu otevřít aktivačním kódem. Deaktivovat zařízení a tím ukončit i rezervaci je možné také online v "Moje rezervace".

2) Dveře se automaticky zamknou po skončení rezervace. Z vnitřní strany je ale vždy umožněn odchod i po zamčení dveří.

3) Některé vstupy mají nastavené automatické zamčení dveří až po několika minutách co skončí rezervace. O této funkcionalite budete informování v emailu o potvrzení rezervace.

4) Při odchodu vždy zkontrolujte, že dveře jsou zavřené a zamčené.

5) Dveře je možné mechanicky zamknout z vnitřní strany.